รัฐบาลสหราชอาณาจักรเตรียมเสนอแนวทางที่อนุญาตให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นกลุ่มเล็กๆ เฉพาะสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อน ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ หลังจากการระบาดของโรค COVID-19 แต่ผู้เชี่ยวชาญกลับเตือนว่า ในขณะที่มีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์นั้น มาตรการแยกตัวและกักตัวอย่างเข้มข้นยังจำเป็นต่อคนบางกลุ่ม

โฆษกของนายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักร กล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการหาวิธีที่จะทำให้ประชาชนสามารถพบปะกับสมาชิกในครอบครัว โดยเชื่อว่ามาตรการล็อกดาวน์น่าจะเป็นเรื่องที่ยากที่สุดสำหรับประชาชน แนวทาง Social bubbles จะอนุญาตให้สมาชิกในครอบครัวสามารถรวมตัวกัน พร้อมกับคนอื่นประมาณ 1 – 2 คน รวมทั้งหมดไม่เกิน 10 คน ส่วนผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 70 ปี และผู้ที่มีโรคประจำตัว แนะนำให้แยกตัว และไม่อยู่รวมกับสมาชิกในครอบครัว