Hong Kong Wetland Park พื้นที่ชุ่มน้ำระดับโลกบนเกาะฮ่องกง

ภาพของการท่องเที่ยวฮ่องกงมักถูกแทนด้วยตึกสูงเสียดฟ้าและความทันสมัยของเมืองที่หลอมรวมอยู่กับวัฒนธรมมดั้งเดิม อาจจะมีแทรกด้วยธรรมชาติอย่างท้องทะเลและเส้นทางเดินป่าบ้างเพียงเล็กน้อยจนเราลืมไปเลยว่าฮ่องกงนั้นมีพื้นที่ชุ่มน้ำซ่อนอยู่ทางตอนเหนือ ได้แก่ Hong Kong Wetland Park ที่นอกจากระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์แล้ว ยังมีการจัดการท่องเที่ยวอย่างดีเยี่ยม ทำให้แม้แต่คนที่ไม่ค่อยชอบโปรแกรมเที่ยวกลางแจ้ง หรือเดินป่ายังต้องปักหมุดไปเยี่ยมชม